Ú V O D

JABLUNKOV

PRO STUDENTY
automechanik
video - moto
učební plán
studijní materiály
video - školy

OV AUDIOintrokontaktreference
fotogalerie
logo

B I D O N
ukázky MP3
fotogaleriekontaktvideo

Witch Hammer

WEB. ODKAZY

ZAJÍMAVOSTI

 
  Z A J Í M A V O S T I
 
K popisu elektrického pole zavádíme dvě fyzikální veličiny: vektorovou veličinu intenzita elektrického pole a skalární veličinu elektrický potenciál. V okolí bodového elektrického náboje je radiální elektrické pole, jehož intenzita má v různých místech směr paprsků z náboje vystupujících (u kladného náboje) nebo do něj vstupujících (u záporného náboje)
V roce 1801 T. Young prokázal vlnovou povahu světla. Z bodového zdroje světlo dopadá na dvojici štěrbin. Pokud je vzájemná vzdálenost štěrbin malá, je světelné vlnění za štěrbinami koherentní a na stinítku můžeme pozorovat interferenci.
Každý bod vlnoplochy, do něhož dospělo vlnění v určitém okamžiku, můžeme pokládat za zdroj elementárního vlnění, které se z něho šíří v elementárních vlnoplochách. Vlnoplocha v dalším časovém okamžiku je vnější obalová plocha všech elementárních vlnoploch ve směru, v němž se vlnění šíří.
Vrh vodorovný koná těleso, jemuž udělíme počáteční rychlost ve vodorovném směru. Vzniká složením rovnoměrného přímočarého pohybu ve vodorovném směru a volného pádu ve svislém směru. Jeho trajektorie je část paraboly s vrcholem v místě vrhu.
Vrh šikmý koná těleso, jemuž udělíme počáteční rychlost ve směru, který svírá s vodorovnou rovinou elevační úhel. Trajektorie pohybu je část paraboly, jejíž vrchol je v jejím nejvyšším bodě.
Hodiny pohybující se vzhledem k pozorovateli jdou pomaleji než hodiny, které jsou vzhledem k tomuto pozorovateli v klidu. Tento jev zpomalení chodu hodin, které se pohybují vzhledem ke zvolené vztažné soustavě, nazýváme dilatace času.
Délka tyče v soustavě, vzhledem k níž se tyč pohybuje rychlostí v, je vždy menší než délka tyče v soustavě klidové. Tento jev se nazývá kontrakce délek.
Jsou vodorovné přímky rovnoběžné?
 


 

To není animace. Za to mohou Tvé oči. Kola se točí.
Abys to zastavil, zkoncentruj zrak na některém černém bodu.
 


 

Spočítej tmavé tečky.
  

Je to možné?
  

Jsou fialové přímky rovné a rovnoběžné?
 


 

 


 

Dívej se na černou tečku a pohybuj hlavou dopředu a dozadu.
Kruhy se začnou otáčet.
 


 

Odkud se berou tmavé skvrny mezi černými čtverci?
 


 

Kolik nohou má slon?
 

Nahoru

        e-mail: ov.audio@  jablunkov.cz                                            OV Audio  Jablunkov