e-mail: oldrich.volny@ sos.jablunkov.cz
 www.sos.jablunkov.cz  
 Kontak:                               

Ú V O D

J A B L U N K O V

PRO STUDENTY
automechanik
video - moto
učební plán
studijní materiály
video školy

O V   A U D I O
introkontaktreference
fotogalerie

B I D O N
ukázky MP3
fotogaleriekontaktvideo

Witch Hammer

WEB. ODKAZY

ZAJÍMAVOSTI

 
SOŠ a SOU podnikání a služeb, Jablunkov
  UČ E B N Í   P L Á N A U T O M E CH A N I K
  Studijní obor - studium :   2368H/001   AUTOMECHANIK
  Schválilo :  MŠMT ČR čj. 12 399/98-23   dne 6.2.1998
 
  Kategorie a názvy
vyučovacích předmětu
  Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
  1. 2. 3. Celkem
A Všeobecně vzdělávací  
  Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Práce s počítačem
Základy ekologie
Tělesná výchva
2
2
1
2,5
2
-
1
1
2
2
1
1,5
1
1,5
-
1
1
2
1
1
1
1,5
-
1
5
6
1
5
4
3
1
3    
  11,5 10 8,5 30
B Odborné
  Ekonomika
Strojnictví
Strojírenská technologie
Technické kreslení
Automobily
Opravárenství a diagnostika
Elektrotechnika
Řízení motorových vozidel
-
1
1
1,5
1,5
1
-
-
-
-
-
-
2,5
3/1,5
2
0/1,5*
1
-
-
-
2,5/3
2,5/3,5
1,5
1,5*/0
1
1
1
1,5
6,75
6,5
3,5
1,5*
  6 7,5/7,5 9/9 22,5
C Odborný výcvik 15 15,5 15,5 46
  Celkem : 32,5 33 33 98,5
* Řízení motorových vozidel se vyučuje v 2. pol. 2. ročníku a v 1. pol. 3. ročníku
        e-mail: ov.audio@  jablunkov.cz                                            OV Audio  Jablunkov